Udskriv
 

Dagens aviser er lagt frem i læsestuen til fri benyttelse af beboerne.

Her findes ligeledes referater fra seneste møder i Sophie Amalie Gårdens bestyrelse.

I forbindelse med læsestuen findes Sophie Amalie Gårdens bibliotek. Her har tidligere og nuværende beboere doneret bøger, der er ordnet alfabetisk efter forfatter. Bøgerne kan lånes af husets beboere, og skal stilles tilbage efter brug.

Læsestuen er beboernes rum, og må ikke benyttes til møder m.v. Det er ikke tilladt at medbringe eller indtage spise- og drikkevarer i læsestuen.

Husk at slukke for lys og andre energikilder.

 

 

 

 

 

Den Selvejende Institution (fond), Kollektivhuset "Sophie Amalie Gården",  Marielystvej 50,  2000 Frederiksberg. (CVR nr. 46 19 37 17)