Udskriv
 

Sophie Amalie Gårdens vedtægter kan læses her: Vedtægter.  

Disse vedtægter er besluttet på bestyrelsesmødet den 25. marts 2022 og blev godkendt af Erhvervsstyrelsen den 6. maj 2022 og offentliggjort samme dato på Erhvervsstyrelsens hjemmeside (se CVR-registeret eller Virk.dk under CVR-nummer 46193717).

Vedtægterne er efterfølgende blevet underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer.

Opmærksomheden henledes specielt på vedtægternes §5.3, hvor valg/udpegning af medlemmer til bestyrelsen er beskrevet. På grund af forsinkelser i vedtægternes godkendelsesprocedure er alle valg/udpegninger foretaget i 2021 for perioden 1. januar 2022 til 31 december 2025 foregået efter de da gældende vedtægter, således at alle valg/udpegninger til bestyrelsen gælder for 4 år.. Først for valgperioden 1. januar 2026 til 31. december 2029 får §5.3 virkning for så vidt angår forskudt valgperiode.

  

 

 

Den Selvejende Institution (fond), Kollektivhuset "Sophie Amalie Gården",  Marielystvej 50,  2000 Frederiksberg. (CVR nr. 46 19 37 17)