Udskriv
 

Der er 3 modeller for betaling af spisning i restauranten: 

(De nedenfor nævnte priser er gældende fra 1. januar 2023)

  

1. Månedspension

Beboere, som ønsker at spise i restauranten hver dag, kan tilmelde sig denne ordning. Disse beboere vil blive opkrævet kr. 2.035 pr. måned i 12 måneder. Beløbet opkræves forud via betalingsservice.

 

2. Spisebilletter

Alle er pligtige til at aftage 15 spisebilletter pr. måned i 11 måneder om året, med mindre man er tilmeldt månedspension eller frikøbsordningen eller er flyttet ind før 1996.

Alle beboere i en husstand skal være tilmeldt samme ordning.

Man vil blive opkrævet kr. 1364 for spisebilletter i årets første 11 måneder, og opkrævningen sker forud via betalingsservice.

Spisebilletterne leveres inden den 1. i hver måned i beboernes postkasse. Der leveres dog ikke spisebilletter i december måned, som så er årets "fri-måned".
Er der behov for ekstra spisebilletter, kan disse købes i restauranten. Pris kr. 1.364 for 15 spisebilletter, som opkræves via månedsregningen.

Ekstra spisebilletter kan alene købes af de beboere, der har valgt denne ordning eller er på månedspension.

Spisebilletter kan benyttes til og med den 10. januar i det følgende år.

Spisebilletter kan man også benytte som betaling for sine gæster under forudsætning af, at man selv deltager i måltidet.

Alle måltider skal være bestilt mindst 2 dage forinden ved aflevering af spisebilletter eller ved tilmelding via hjemmesiden.

Hvis man i god tid ved, at man skal have  en del gæster og ønsker at spise i restauranten, behøver man ikke vente til to dage før gæstebuddet. I stedet for må man gerneaflevere spisebilletterne hurtigst muligt, så køkkenet kan planlægge de ekstra indkøb.

Det er altid muligt at få spisebilletter tilbage indtil dagen før, hvis der er afbud.

 

3. Frikøb

Beboere, som ønsker at benytte denne ordning, vil blive opkrævet kr. 633 forud i 12 måneder pr. år. Opkrævning sker forud via betalingsservice.

Beboere på denne ordning kan købe enkeltmåltider for kr. 106 jævnfør den til enhver tid gældende prisliste. Enkeltmåltider skal også bestilles mindst 2 dage før.

 

Ændring af valgt ordning

Ønsker en beboer at skifte mellem de 3 modeller, kan der skiftes med 1 måneds varsel til udgangen af et kalenderår. Ændringer skal aftales med køkkenchefen.

I uforudsete situationer kan ændringer ske med kortere varsel efter aftale med køkkenchefen, som sammen med de beboervalgte bestyrelsesmedlemmer træffer en afgørelse.

 

Betaling af køb i restauranten/kiosken mv

Alle køb i restauranten/kiosken registreres i kasseapparatet, og fremgår af den regning, som beboerne vil modtage i postkassen i slutningen af hver måned. Regningen vil efterfølgende blive opkrævet via betalingsservice i en efterfølgende måned.

Smørrebrød og anretninger, store som små, kan købes mod forudbestilling. Selskaber i selskabslokalet skal aftales i god tid med køkkenchefen.

Spørgsmål eller rettelser til månedsregningen skal rettes til køkkenchefen.

 

 

 

alt

 

 

Den Selvejende Institution (fond), Kollektivhuset "Sophie Amalie Gården",  Marielystvej 50,  2000 Frederiksberg. (CVR nr. 46 19 37 17)